Agenda

 

Oktober

3 t/m 14 okt. Kinderboekenweek

10 okt.  Zeeuwse Onderwijsdag

15 t/m 19 okt. Herfstvakantie

22 okt. Studiedag; alle leer-

             lingen vrij van school

26 okt.  Nieuwsbrief

 

November

 1 nov. Ronde tafelgesprek

           19.00-21.00 uur

 2 nov. Leerlingenraad

           13.00-14.00 uur

30 nov. Nieuwsbrief

Facetscholen is de naam voor het openbaar basisonderwijs in Kapelle. De naam Facetscholen slaat op de zeshoekige vorm waarin de drie scholen van de bestuurscommissie zijn gebouwd. Daarnaast heeft facet ook een aansluiting naar edelstenen en naar observatie. De ondertitel van Facetscholen luidt dan ook: “Facetscholen: oog en hart voor kinderen”. U vindt Facetscholen in Kapelle, Wemeldinge, en Schore.

Het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeente Kapelle wordt gevormd door een stichting. Als zodanig is de stichting ook het zogenaamde bevoegd gezag van de scholen. Op 1 juni 1997 heeft de gemeenteraad van Kapelle het bestuur van de openbare scholen in handen gelegd van een bestuurscommissie. Bij de oprichting werd de naam Bestuurscommissie Openbaar onderwijs Kapelle (BCOOK) gebruikt. Bij het symposium op 9 juli 2003 werd de nieuwe naam 'Facetscholen' bekend gemaakt.  Op 1 januari 2008 werd het proces van verzelfstandiging afgerond. Op die datum veranderde de bestuurvorm in een stichting.

De reden om in 1997 als eerste Zeeuwse gemeente het openbaar onderwijs te verzelfstandigen of op afstand te zetten, liggen vooral in het twee-petten-verhaal van gemeente als bevoegd gezag. Omdat een gemeente ook te maken heeft met bijzonder onderwijs kan zich in een situatie waarin het openbaar onderwijs niet “los van de gemeente staat” ongewenste situatie voordoen.  Nu -met een verzelfstandigd openbaar onderwijs- is het bestuur van Facetscholen net zo’n partner voor de gemeente als de andere schoolbesturen.

  

Facetscholen