Agenda

 December

  3 dec. Studiedag onderbouw, de

            leerlingen van gr. 1 t/m 3

            zijn deze dag vrij

  5 dec. Sinterklaasfeest

10 dec. Voorlopige advies-

            gesprekken VO gr. 8

20 dec. Kerstfeest

21 dec. Nieuwsbrief

21 dec. Alle leerlingen om

            12 uur vrij

24 dec. t/m 4 januari

            Kerstvakantie

 

Januari

7 jan. Studiedag voor al het

          Alberopersoneel. Alle

          leerlingen vrij van school

 

Februari

22 febr. Studiedag onderbouw

            groep 1 t/m 4 vrij

28 febr. Studiemiddag. Alle leer-

             lingen om 12 uur vrij

 

Maart

4 t/m 8 maar Voorjaarsvakantie

11 + 12 maart: Adviesgesprekken

                        VO groep 8

 

Sinds 1 januari 2015 heeft de Stichting Facetscholen een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Daarbij uiteraard statuten die volledig recht doen aan de wetgeving m.b.t. Goed bestuur/Governance. De leden van de raad van toezicht zijn Jan van Iwaarden, Bart van den Heuvel, Ed Lafeber, Reinier Verhoeven, Jos Schrijver en Lyda Vos. Voorzitter van de RvT is Jan van Iwaarden uit Wissenkerke. Het College van Bestuur bestaat vanaf 1 september 2017 uit Jan Ennik.

Dhr. B.L.E. van den Heuvel (Bart)
Op voordracht van de oudergeleding
GMR Hoofdfunctie: Commercieel manager Omnium Goes (fulltime)
Nevenfunctie: Eigenaar Aquafilm mediaproducties 
Dhr. R. W. Verhoeven (Reinier)
Op voordracht van de oudergeleding
GMR Directeur Duccio B.V.
Directeur RW Verhoeven Investment BV
Lid Raad van Toezicht Thomas More Hogeschool
Penningmeester Stichting Jeel-al-Amal
Penningmeester Stichting NeMO
Dhr. J.L. van Iwaarden (Jan) Voorzitter
Op voordracht van de RvT
Hoofdfunctie: Eigenaar Van Iwaarden Advies
Nevenfuncties:
Bestuurslid Zeeuwse Volksuniversiteit
Penningmeester IJsclub Wissenkerke
Lid ledenraad NKC (Nederlandse Kampeerauto Club)
Dhr. E.C. Lafeber (Ed)
Op voordracht van de RvT
Voorzitter Raad van Toezicht PCPO Westland te Naaldwijk, tevens lid Remuneratiecommissie.
Lid Raad van Toezicht Kind en Onderwijs te Rotterdam, Tevens bestuurslid Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs.
Commissaris in spé van 2Eenheid Automatisering BV voor midden-en kleinbedrijf te 's-Gravenhage. DGA Lafeber Consultancy BV te Mijnsheerenland
Dhr. W.J.A. Schrijver (Jos)
Op voordracht van de GMR als geheel
Team coördinator Facilitaire Zaken Gemeente Goes
Nevenfuncties:
Waterpolo commissie lid Z&PC De Zeeuwse Kust
Mevr. A. Vos (Lyda)
Op voordracht van de RvT
Teamleider vmbo b/k/g het Goese Lyceum, locatie Bergweg
Lid Stuurgroep PREMBO (Scalda)
Lid Stuurgroep FOODLAB (samenwerking VMBO-MBO)