Agenda

Augustus

 

20 augustus  Start van het nieuwe schooljaar
30 augustus  Verkiezing leerlingenraad
31 augustus  Nieuwsbrief

September

3 t/m 14 september Startgesprekken
7 september   Leerlingenraad
19 september Audit
21 september Open dag

21 september Watersportdag groep 7 en 8
28 september Nieuwsbrief

Groepssamenstelling

Groep 1 

Juf Maja (maandag)

Juf Joke (dinsdag t/m vrijdag)

Groep 1/2

Juf Sanny (maandag en dinsdag)

Juf José (woensdag t/m vrijdag)

Groep 3 

Juf Bianca (maandag, woensdag t/m vrijdag)

Juf Maja (dinsdag)

Groep 4a/5a
 

Juf Marijke (maandag, dinsdag en donderdag)

Juf Eva (woensdag en vrijdag)

NB: Juf Eva wordt voorlopig vervangen door juf Willeke)

Groep 4b/5b Juf Dinette (maandag, dinsdag en vrijdag)
Juf Joyce (woensdag en donderdag)
Groep 4c/5c
Juf Jacqueline (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
juf Chantal (woensdag)
Groep 6a/7a
Juf Janneke (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Juf Anne-Marie (woensdag) (juf Anne-Marie wordt voorlopig vervangen door juf Naomi)
Groep 6b/7b Juf Marjolein (dinsdag, woensdag en vrijdag)
Juf Anne-Marie (maandag en donderdag) (Juf Anne-Marie wordt voorlopig vervangen door juf Kimberly)
Groep 6c/7c
Meester Ivo (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag)
juf Anne-Marie (dinsdag) (Juf Anne-Marie wordt voorlopig vervangen door juf Kimberly)
Groep 8  Juf Irene (maandag, dinsdag en vrijdag)
Juf Emma (woensdag en donderdag)

 

Intern begeleider groep 4 t/m 8  Dinsdag of donderdag  juf Marjan
Intern begeleider Groep 1 t/m 3 Dinsdag juf Bianca
Gym (dinsdag) Mester Ivo, Juf Wendy
Onderwijsassistent
Leerkracht NT2 juf Dymfna (maandag en donderdag)
Plusgroep juf Dinette (woensdag)