Agenda

 

Oktober

3 t/m 14 okt. Kinderboekenweek

10 okt.  Zeeuwse Onderwijsdag

15 t/m 19 okt. Herfstvakantie

22 okt. Studiedag; alle leer-

             lingen vrij van school

26 okt.  Nieuwsbrief

 

November

 1 nov. Ronde tafelgesprek

           19.00-21.00 uur

 2 nov. Leerlingenraad

           13.00-14.00 uur

30 nov. Nieuwsbrief

Ieder kind is anders en verdient dezelfde kansen.........

Sommige kinderen verwerken de leerstof van de basisschool gemakkelijk en maken sneller vorderingen dan andere kinderen. Ook halen ze op vele vakgebieden hoge, soms zeer hoge, scores en kunnen ze goed zelfstandig werken. Deze kinderen hebben naast de basisstof behoefte aan extra uitdaging en verdieping van de basisstof. Voor deze kinderen uit de groepen 1 t/m 8 is er op onze school de mogelijkheid om 60 minuten per week samen te werken met kinderen die ook snel leerstof verwerken in de zogenaamde plusgroep.

plusklas1Wat doen we zoal?

Dit schooljaar zijn we gestart met een opdracht uit de zogenaamde Pittige Torens, een collectie uitdagende opgaven voor meerbegaafde kinderen die –bijvoorbeeld- “top-down leren en divergent kunnen denken”. De opdrachten hebben als doel: het stimuleren van de individuele creativiteit, motivatie, doorzettingsvermogen en de performale (handelende) activiteit van de kinderen, ieder op eigen niveau. De kinderen werken vaak in groepjes waar ze leren samenwerken, luisteren naar elkaar, afspraken maken en nakomen, argumenteren, discussiëren, presenteren enz.

Een kleine greep uit de activiteiten waar we mee bezig zijn geweest. De eerste opdracht luidde: maak in tweetallen een kwartet. Voor de oudste kinderen was de opdracht: maak het kwartet in 4-talen !! Aan het eind moest het kwartet gepresenteerd worden.

Er worden tijdens de lessen ook zogenaamde breinbrekers aangeboden, werkbladen die de leerlingen uitdagen om goed te kijken, slim te combineren en de juiste conclusies te trekken. Naast het vermogen om snel te combineren hebben ze ook een aardige hoeveelheid doorzettingsvermogen nodig om tot de juiste oplossing te komen.

De kinderen uit de Plusgroep zijn ook bezig met scheikundeproefjes en gedurende het hele jaar filosoferen zij. Filosoferen is kritisch nadenken, niet zomaar iemand napraten, maar eerst bedenken of het echt wel klopt wat een ander beweert of zegt. De leerlingen leren luisteren naar elkaar, respecteren elkaar en leren zich te verplaatsen in de positie van de ander.

Juf Ann Marie Vermeulen