Agenda

 

Oktober

3 t/m 14 okt. Kinderboekenweek

10 okt.  Zeeuwse Onderwijsdag

15 t/m 19 okt. Herfstvakantie

22 okt. Studiedag; alle leer-

             lingen vrij van school

26 okt.  Nieuwsbrief

 

November

 1 nov. Ronde tafelgesprek

           19.00-21.00 uur

 2 nov. Leerlingenraad

           13.00-14.00 uur

30 nov. Nieuwsbrief

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het team ondersteunen bij het organiseren van de vele activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen.
In het reglement van de AC staan de taken als volgt omschreven:

  • De bloei van de school bevorderen.
  • Bevorderen dat de ouders zich voor school interesseren.
  • Ondersteunende werkzaamheden voor de school bevorderen.
  • De belangen van ouders behartigen bij de MR en locatieleiding.

Ieder jaar doet de AC verslag van hun activiteiten in het jaarverslag en leggen zij verantwoording af over de financiën.

Flyer activieitencommissie

De volgende ouders zijn dit schooljaar lid van de AC:flyer AC

  • Jacqueline Schouten (voorzitter)
  • Lisa de Punder
  • Daphne Ijzer
  • Nancy van Buuren
  • Eveline Krijger
  • Melanie Beugelsdijk

 

Marijke Geluk en Joke Bokelaar vertegenwoordigen dit schooljaar het team in de AC.
Even voorstellen

AC 2016