Agenda

 December

  3 dec. Studiedag onderbouw, de

            leerlingen van gr. 1 t/m 3

            zijn deze dag vrij

  5 dec. Sinterklaasfeest

10 dec. Voorlopige advies-

            gesprekken VO gr. 8

20 dec. Kerstfeest

21 dec. Nieuwsbrief

21 dec. Alle leerlingen om

            12 uur vrij

24 dec. t/m 4 januari

            Kerstvakantie

 

Januari

7 jan. Studiedag voor al het

          Alberopersoneel. Alle

          leerlingen vrij van school

 

Februari

22 febr. Studiedag onderbouw

            groep 1 t/m 4 vrij

28 febr. Studiemiddag. Alle leer-

             lingen om 12 uur vrij

 

Maart

4 t/m 8 maar Voorjaarsvakantie

11 + 12 maart: Adviesgesprekken

                        VO groep 8

 

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het team ondersteunen bij het organiseren van de vele activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen.
In het reglement van de AC staan de taken als volgt omschreven:

  • De bloei van de school bevorderen.
  • Bevorderen dat de ouders zich voor school interesseren.
  • Ondersteunende werkzaamheden voor de school bevorderen.
  • De belangen van ouders behartigen bij de MR en locatieleiding.

Ieder jaar doet de AC verslag van hun activiteiten in het jaarverslag en leggen zij verantwoording af over de financiën.

Flyer activieitencommissie

De volgende ouders zijn dit schooljaar lid van de AC:flyer AC

  • Jacqueline Schouten (voorzitter)
  • Lisa de Punder
  • Daphne Ijzer
  • Nancy van Buuren
  • Eveline Krijger
  • Melanie Beugelsdijk

 

Marijke Geluk en Joke Bokelaar vertegenwoordigen dit schooljaar het team in de AC.
Even voorstellen

AC 2016