Agenda

Augustus

 

20 augustus  Start van het nieuwe schooljaar
30 augustus  Verkiezing leerlingenraad
31 augustus  Nieuwsbrief

September

3 t/m 14 september Startgesprekken
7 september   Leerlingenraad
19 september Audit
21 september Open dag

21 september Watersportdag groep 7 en 8
28 september Nieuwsbrief

De ouderbijdrage voor 2014/2015 voor een geheel schooljaar is vastgesteld op €16,50.  Voor leerlingen die na 1 januari instromen is het bedrag € 9,00

Ieder schooljaar wordt aan het begin van het schooljaar een brief verzonden/uitgedeeld door de activiteitencommissie met het verzoek om het schoolgeld over te maken.

Het bedrag bij voorkeur in één keer betalen t.n.v.;

Stichting beheer oudergelden de Moolhoek
Rabobank NL77 RABO 036 86 13 801, Kapelle
S.v.p. voorzien van de naam en groep van de desbetreffende leerling(en).

Het betreft een vrijwillige bijdrage, die volledig wordt gebruikt voor het financieren van de vele activiteiten rond de feestdagen, de sinterklaascadeaus, bak- en knutselactiviteiten etc. Zonder deze bijdrage is dat niet of in mindere mate mogelijk. Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld, niet in de laatste plaats door de kinderen.