Agenda

 December

  3 dec. Studiedag onderbouw, de

            leerlingen van gr. 1 t/m 3

            zijn deze dag vrij

  5 dec. Sinterklaasfeest

10 dec. Voorlopige advies-

            gesprekken VO gr. 8

20 dec. Kerstfeest

21 dec. Nieuwsbrief

21 dec. Alle leerlingen om

            12 uur vrij

24 dec. t/m 4 januari

            Kerstvakantie

 

Januari

7 jan. Studiedag voor al het

          Alberopersoneel. Alle

          leerlingen vrij van school

 

Februari

22 febr. Studiedag onderbouw

            groep 1 t/m 4 vrij

28 febr. Studiemiddag. Alle leer-

             lingen om 12 uur vrij

 

Maart

4 t/m 8 maar Voorjaarsvakantie

11 + 12 maart: Adviesgesprekken

                        VO groep 8

 

De ouderbijdrage voor 2014/2015 voor een geheel schooljaar is vastgesteld op €16,50.  Voor leerlingen die na 1 januari instromen is het bedrag € 9,00

Ieder schooljaar wordt aan het begin van het schooljaar een brief verzonden/uitgedeeld door de activiteitencommissie met het verzoek om het schoolgeld over te maken.

Het bedrag bij voorkeur in één keer betalen t.n.v.;

Stichting beheer oudergelden de Moolhoek
Rabobank NL77 RABO 036 86 13 801, Kapelle
S.v.p. voorzien van de naam en groep van de desbetreffende leerling(en).

Het betreft een vrijwillige bijdrage, die volledig wordt gebruikt voor het financieren van de vele activiteiten rond de feestdagen, de sinterklaascadeaus, bak- en knutselactiviteiten etc. Zonder deze bijdrage is dat niet of in mindere mate mogelijk. Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld, niet in de laatste plaats door de kinderen.