Studiemiddag

Studiemiddag voor de leerkrachten. De kinderen zijn vanaf 12:00 vrij.