Nieuwsbrief nr. 1 (augustus/september 2020)

Nieuwsbrief nr. 12 (augustus/september 2020) staat voor u klaar onder het kopje nieuwsbrief.

Onderwerpen:

-  schooljaar 2020/2021

-  agenda augustus/september

-  in- en uitgang groepen

-  veiligheidsmaatregelen 

-  ventilatie schoolgebouw

-  reminder schooltijden

-  informatieavond ouders

-  startgesprekken

-  Parro en Privacy

-  ouderhulp

-  ziek?

-  nieuwsbrief en website