Nieuwsbrief nr. 1 (september 2021)

Nieuwsbrief nr. 1 (september 2021) staat voor u klaar onder het kopje nieuwsbrief.

Onderwerpen:

- Nieuw schooljaar, nieuw avontuur

- Agenda

- Dochter juf Wendy

- Informatie t.a.v. veranderingen en mogelijkheden Corona

- Alternatieve informatieavond

- In- en uitgang groepen

- Startgesprekken

- Parro

- Privacy

- Oproep: AC-leden

- Oproep: ouderhulp

- Oproep: klankbordgroep

- Oproep: natuurouders

- Ziekmelding

- Website

- 5 Jaar bestaan 't Saamdeel

- Jarigen september