Nieuwsbrief nr. 3 (november 2021)

Nieuwsbrief nr. 3 (november 2021) staat voor u klaar onder het kopje nieuwsbrief.

 

Onderwerpen:

- herfstvakantie

- kinderboekenweek en ouders

- EU- schoolfruit

- oproep ouders met onderwijsbevoegdheid

- start 2e kleutergroep

- even voorstellen juf Linda van 't Veer

- dagarrangementen

- klankbordgroep

- iep vragenlijst hart en handen

- leerlingenraad

- milieuwpolitie

- jarigen november