Nieuwsbrief nr. 3 (oktober) 2019

Nieuwsbrief nr. 3 (oktober 2019) staat voor u klaar onder het kopje nieuwsbrief.

Onderwerpen:

Factuur vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijsassistent

Reminder Studiedag 23 oktober

EU schoolfruit

Leerlingenraad

Milieupolitie

Kinderboekenweek Moolhoek

Planetarium in bibliotheek Kapelle 

CJG in ‘t Saamdeel - Account ouderportaal Parnassys 

MR (medezeggenschapsraad) en AC (activiteitencommissie) 

Stagiaires en vrijwilligers - Zeeuwse studiedag bewegingsonderwijs PO en VO 

Jarigen in oktober

Welkom nieuwe leerlingen

Activiteiten in de herfstvakantie in Sportcentrum Groene Woud