Groep 1/2

Een dag in groep 1/2

 

Elke dag beginnen we in de kring(om 11.15 is er een tweede kringtijd). De kinderen die naast de juf zitten vertellen de dagritmekaartjes zodat alle kinderen weten wat we die dag gaan doen. Daarna volgt het weerbord met dag, datum en het weer voor de dag. Hierna volgt een kringactiviteit; bijv. een prentenboek aanbieden, een versje leren, liedjes zingen, CLS (CoöperatieveLeerStrategieën) activiteiten zoals mix en ruil, stijgen en dalen. Dit zijn activiteiten waarbij de kinderen veel in beweging zijn en tevens met taal bezig zijn. Ook Fit en Vaardig (taal en rekenactiviteiten)met veel bewegen en Kwink(sociale- en emotionele ontwikkeling) komen elke week aan bod. Buiten spelen vinden we heerlijk...lekker samen spelen en bewegen, dit doen we twee keer per dag. Op woensdag is er altijd gym, de gymles wordt gegeven door meester Ivo; dat vinden de kinderen echt heel leuk! Meester Ivo biedt de kinderen elke week weer nieuwe uitdagingen.Ook hebben we 2x per dag een werkles. De werkjes worden op niveau van de kinderen aangeboden. De kinderen zijn daardoor actief en betrokken aan het werk. We werken in thema's die aansluiten op de belevingswereld van onze kinderen.  

Aan het eind van de dag sluiten we af in de kring en praten we over wat allemaal goed gegaan is die dag zodat we vrolijk en met een fijn,positief gevoel weer naar huis toe gaan.

Op maandag en dinsdag werkt juf Maja in onze groep, woensdag, donderdag en vrijdag juf Joke.

Leuk aan onze groep is,

dat het een supergroep groep is; we kunnen elkaar heel goed helpen en we zorgen goed voor elkaar.