Groep 3

Een dag in groep 3

 

ls de kinderen van groep 3 ‘s morgens binnenkomen begroeten ze de juf met een hand, high-five of een knuffel. Ze gaan dan aan hun tafel een boek lezen of een werkje maken dat op hun tafel ligt. Papa, mama, opa of oma kunnen dan nog even meekijken.

Om 09.45 uur gaan we beginnen in de kring. We leren dan een nieuwe letter of een woord of we lezen samen. De juf legt dan ook uit wat we in ons werkboekje moeten maken. Voordat we aan het werk gaan in ons werkboekje gaan we eerst nog even bewegen. Dat kan zijn met een fit&vaardig oefening of met een coöperatieve werkvorm waarbij de leerstof wordt verwerkt door te bewegen. Als het werk in het werkboekje is gedaan mogen de kinderen op het digikeuzebord kiezen wat hun vervolgopdracht wordt. Per week zijn er verplichte activiteiten en vrije keuzes.  De activiteiten zijn zo gekozen dat ze aansluiten bij de leerstof van die week en de leerbehoeften van het individuele kind.

‘s Middags bij de rekenlessen werken we op dezelfde manier. Er is op deze manier veel aandacht voor kinderen die herhaling of juist uitdaging nodig hebben.

Iedere dag wordt er een buitenles gegeven. Dit kan een reken- of een leesles zijn. De kinderen leren door te bewegen.

In groep 3 vinden we het heel belangrijk hoe we met elkaar omgaan. Samen hebben we besproken dat we een SUPER-groep willen zijn en hebben we de volgende afspraken met elkaar gemaakt:

  • Wij helpen elkaar

  • Wij zijn lief voor elkaar

  • Wij geven elkaar complimenten

  • Samen spelen, samen delen

  • Als de juf praat, ben ik stil.

Tijdens de Kwink-lessen (Sociaal-emotionele ontwikkeling) besteden we hier ook veel aandacht aan.

Verder besteden we aandacht aan de muzikale vorming, creatieve vorming, natuur en algemene ontwikkeling.

 

Bijzonder aan onze groep is,

dat er alleen maar super enthousiaste kinderen in zitten die graag willen leren. Iedere morgen komen ze met een glimlach de klas binnen!!!

Kortom: Groep 3 is een SUPER GROEP