Groep 3

Een dag in groep 3

 

We starten de dag altijd met het doornemen van het programma die dag. Ook is er even tijd voor een praatje. Daarna kijken we nog naar de nieuwtjes van de dag via ‘De dag vandaag’. 

 

Dan gaan we rekenen. We beginnen met een gezamenlijke instructie. Daarna gaan sommige kinderen zelfstandig aan de slag en anderen doen mee met de verlengde instructie. In groep 3 werken de kinderen in heterogene teams, dat wil zeggen dat er bijv. niet vier sterke rekenaars bij elkaar zitten of juist vier minder sterke. Op die manier kunnen we elkaar goed helpen. Kom je er samen niet uit, dan komen de juffen langs om te helpen. Op donderdag en vrijdag hebben we een stagiare Janisa die ons komt helpen in de groep. 

 

Hierna gaan we eten en drinken en wordt er voorgelezen of kijken we een filmpje. Dan is het tijd voor frisse lucht en gaan we even naar buiten om te spelen. Na het rekenen gaan we via de methode ‘Veilig leren lezen’ starten met het aanvankelijk lezen. De instructie is gezamenlijk vervolgens mogen de kinderen beginnen. Ook hier is er verlengde instructie waar dit nodig is. Daarna mogen ze via het planbord bekijken wat voor taak ze mogen gaan doen. 

 

We werken met reken-en leescircuits. De activiteiten zijn zo gekozen dat ze aansluiten bij de leerstof van die week en de leerbehoeften van het individuele kind.


Tussen de lessen door is er tijd om even te bewegen. Tijdens onze buitenlessen die ongeveer 3 keer per week worden gegeven is hier ook ruimte voor. Vaak is dat een lesactiviteit waarbij het reeds geleerde uit de lees- of rekenles wordt herhaald en ingeoefend. Frisse lucht en beweging zijn goed voor de hersenen en zorgt ervoor dat we ons daarna in de klas geconcentreerd te werk gaan. 

 

Om de week gaan we naar de bibliotheek om boeken te ruilen. De kinderen kunnen dan zelf een boek uitkiezen. Ook wordt per thema van ‘Veilig leren lezen’ de thema kast aangepast. Kinderen zullen dan de mogelijkheid krijgen om iets binnen het thema mee te nemen. In de middag is er tijd voor  verkeer, wereldoriëntatie, tekenen, handvaardigheid of muzikale vorming. Tijdens de Kwink- lessen besteden we aandacht aan hoe we als groep met elkaar willen omgaan. De dag sluiten we vaak af met een door de kinderen zelf gekozen activiteit, bijv. een spelletje of even dansen. 

   

Leuk aan onze groep is,

 

dat in onze klas iedereen graag samenwerkt. We helpen elkaar als dit nodig is. We hebben de startvergadering gehouden. Daarin hebben we afgesproken wat voor soort klas we willen zijn. Dat is een behulpzame, lieve, aardige en super groep! Ook hebben we afspraken gemaakt die ophangen in de klas. Ook houden we van bewegen en buitenlessen. Tijdens kwink-lessen bespreken we hoe het in onze groep gaat.