Groep 5

Een dag in groep 5


De overgang van groep 4 naar groep 5 is best flink. Ineens krijgen de kinderen er een behoorlijk aantal vakken bij! Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur&techniek en Engels. Bij aardrijkskunde leren we over de omgeving waar we in wonen en bij geschiedenis leren we wat er jaren geleden in Nederland gebeurde. Bij rekenen maken we kennis met getallen t/m 1000, leren we digitaal klokkijken en bij spelling en taal gaan we weer een heleboel nieuwe woorden leren! Er moet dus echt wel hard gewerkt worden!

Natuurlijk is er ook veel tijd voor leuke dingen en beweging! Zoals gewoonlijk hebben we regelmatig een buitenles en proberen de juffen zo vaak mogelijk een bewegingsactiviteit of energizer tussendoor te doen.

We werken volgens een vast lesrooster, zodat iedereen weet wat er dagelijks op het programma staat. Dit rooster is de hele dag te zien op het bord. We werken met een timer en een stoplicht.

Op onze doelenmuur in de klas zien de kinderen aan welke leerstof er die periode gewerkt wordt bij diverse vakken. We werken zelfstandig maar ook samen, we luisteren naar elkaar, we stellen elkaar vragen, we maken fouten en leren hiervan. 

Leuk aan onze groep is,

dat we érg van kletsen en gezelligheid houden, maar ook héél hard kunnen werken! Onze groep 5 bestaat momenteel uit 27 superleuke leerlingen! Op maandag staat juf Nancy voor de klas en op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is juf Hanna er. We vinden het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in de groep. Daarom houden we elkaar goed in de gaten!