Groep 7/8

Een dag in groep 7/8

 

Een kijkje in onze groep. Groep 7/8 heeft 23 leerlingen. 15 leerlingen in groep 8 en 8 leerlingen in groep 7.
Juf Janneke staat op maandag,dinsdag,woensdag en vrijdag voor de groep. Op donderdag juf Saskia.
We zijn dit schooljaar gestart met de klassenvergaderingen. Daarbij was een vraag;"Welke groep willen jullie zijn?".
Na overleg binnen de groep kwamen de leerlingen met het volgende antwoord: 
"We willen een hele leuke, positieve, goede behulpzame en respectvolle groep zijn". En hoe wilden ze dat uitvoeren was daarna de vraag.
"Door positief denken, elkaar te helpen, in oplossingen te denken ,aardig zijn,iedereen accepteren zodat je je veilig voelt'. 
Met zulke mooie en goed doordachte antwoorden zijn we dus het schooljaar gestart.
Naast dat we veel aandacht besteden aan het sociaal emotionele vlak door bv met de methode Kwink te werken, werken we ook met vele mooie methodes. Dagelijks werken we bij spelling rondom een woordpakket met een spellingsregel. We werken bij rekenen in deze hoogste groepen van de basisschool aan de einddoelen. Dus de leerlingen krijgen allerlei bewerkingen aangereikt bij dit vak. Ook werken we dagelijks aan de woordenschat en taal met alle aspecten daarvan.
De zaakvakken mogen we zeker niet vergeten. Zo werken we oa over Egypte en de wereldoorlogen bij geschiedenis. Bij natuur werken we over het tropisch regenwoud en het menselijk lichaam. Bij aardrijkskunde gaan we Europa en de wereld verkennen.
De kinderen leren daarbij presentaties maken en geven,muurkranten maken en werkstukken maken.
De creatieve vakken zoals Muziek,tekenen en handvaardigheid komen ook binnen andere vakken terug. Veel vakken overlappen elkaar.
En als het kan gaan we ook lekker naar buiten voor een les of werken we in groepjes aan een onderwerp. En in deze groep komt er ook regelmatig iemand langs om gastlessen te geven. Bv over de gevaren van internet, over techniek etc.
Voor groep 8 is het ook een heel bijzonder jaar met schoolkamp, EHBO lessen,de schoolkeuze en de musical. Spannend hoor !
Kortom er wordt hard gewerkt en we vervelen ons zeker niet !

Leuk aan onze groep is,

dat we een vrolijke groep zijn . Iedereen is gezellig en we werken hard maar hebben ook tijd voor grapjes.
We zijn aardig voor iedereen en niet alleen voor  vrienden.
Ook is iedereen heel sportief. In de pauze  zijn de meesten wel aan het sporten .
Het is gewoon super gezellig en top bij ons.