Groep 8a

Een dag in groep 8a

 

We starten de dag met alle leerlingen individueel te begroeten. Om 8.30 uur beginnen we met stillezen in ons (bieb)boek of werken aan de weektaak. De weektaak bestaat uit verschillende opdrachten van rekenen, taal en spelling waar de leerlingen een week de tijd voor krijgen. 

 

Vanaf 8.45 uur gaan we verder met de kernvakken: rekenen, taal, spelling en/of begrijpend lezen. De weekdoelen van deze vakken staan op de doelenmuur achter in de klas. Elke dag gaan we aan de slag met verschillende samenwerkingsstrategieën. Iedere week hebben we in ieder geval één buitenles. 

 

We besteden dagelijks aandacht aan zelfstandigheid, werkhouding en luisterhouding van de leerlingen. Elke leerling is eigenaar van zijn eigen gedrag en voortgang van zijn werk. 

 

Ook zijn we dagelijks bezig met de afspraken, die we middels klassenvergaderingen gemaakt hebben, over wat voor klas we willen zijn en hoe we met elkaar om gaan. 

 

Meester Ivo werkt op maandag en dinsdag, en juf Kayleigh op woensdag, donderdag en vrijdag.

  

Leuk aan onze groep is:

 

Aan het begin van het schooljaar hebben we samen nagedacht over wat voor groep we willen zijn en welke afspraken we maken. We zijn een creatieve, behulpzame, grappige, betrouwbare, rustige, lieve, zelfstandige, coole, sportieve, gezellige, positieve klas. We hebben respect, staan voor elkaar klaar, zijn trots op elkaar en sluiten niet buiten.