Groep 8b

Een dag in groep 8b

 

Bij binnenkomst wordt iedereen begroet door juf Iris. Om 8.30 uur kunnen we dan starten met stil lezen of technisch lezen. Om 8.45 uur gaan we verder met de kernvakken (rekenen, spelling, taal). De doelen van de kernvakken staan op de doelenmuur achterin de klas.

Na deze vakken werken we aan andere vakken, zoals begrijpend lezen, sociale vaardigheden, creatieve vakken, zaakvakken, etc. Minstens één keer in de week hebben we een buitenles. 
Naast alle vakken werken we natuurlijkook altijd aan belangrijke vaardigheden, zoals werkhouding, zelfstandigheid, inzicht in je werk en inzicht in je eigen gedrag. 
We zijn ook dagelijks bezig met de sfeer in de klas. Dit doen we door middel van samenwerkingsactiviteiten. Aan het begin van het jaar hebben we samen afgesproken wat voor klas we willen zijn en hoe we dat gaan doen. Daar werken we natuurlijk dagelijks aan. 

 

 

Leuk aan onze groep is:

 

Wat we hebben afgesproken aan het begin van het jaar. Wij zijn een aardige, veilige, respectvolle, unieke en sportieve groep. Daarnaast zijn we ook heel enthousiast, hebben we een serieuze werkhouding en helpen we elkaar.