Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat alle gemaakte plannen kritisch bekeken en, waar nodig, bijgesteld worden. Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht, zoals wijzigingen in het schoolplan en het inzetten van ouders bij het onderwijs. Voor andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld voor aanstellingen of ontslag van schoolleiding, de vakantieregeling en bij een fusie.

 

Oudergeleding:
Alex Vlieland (voorzitter)
Adrian van Tilburg
Shelly Geurtsen
Vacature


Personeels geleding:
José Vette
Dinette Stelling
Marjolein Everse
Anne-Marie van Uden