Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat alle gemaakte plannen kritisch bekeken en, waar nodig, bijgesteld worden. Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht, zoals wijzigingen in het schoolplan en het inzetten van ouders bij het onderwijs. Voor andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld voor aanstellingen of ontslag van schoolleiding, de vakantieregeling en bij een fusie.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de voorzitter MR Arjan Meijer: mrmoolhoek@alberoscholen

 

Oudergeleding:
Arjan Meijer (voorzitter)
Shelly Geurtsen
Sabriene Hendrikse
Sabine van Overloop

Personeelsgeleding:
José Vette
Dinette Stelling
Marjolein Everse
Anne-Marie van Uden