Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door de activiteitencommissie en is ondergebracht bij de stichting Beheer Oudergelden . Om de kosten van alle geplande activiteiten te dekken, komen we op een bedrag van € 16,50 per leerling per schooljaar. Voor leerlingen die in de loop van het schooljaar op school komen, geldt een andere betalingsregeling. 
Periode: 1 augustus – 1 juli €16,50
Periode: 1 januari – 1 juli € 9,00 

 

Uw bijdrage kunt u uitsluitend per bank overmaken. 
Rekeningnummer: NL77RABO 03686.13.801 
Ten name van: Stichting  Beheer Oudergelden 
Omschrijving: OBS De Moolhoek Graag voorzien van naam en groep van de desbetreffende leerling(en) 

 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de activiteitencommissie een brief met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.