Pauzehap en traktaties

Alle kinderen krijgen ‘s morgens op school de gelegenheid een hapje en of een drankje te gebruiken. Het is beslist niet de bedoeling dat de kinderen snoep (zoals mars, chocola, lolly’s, priklimonade en grote koeken) meebrengen.
Tussen de middag lunchen de kinderen met de juf of meester in de eigen klas. We stimuleren een gezonde broodtrommel.
Graag eten en drinken in bekers en broodtrommels meegeven. Hiermee dragen we een steentje bij aan het verminderen van afval.

Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals een verjaardag, mogen de kinderen trakteren in de eigen klas. Op school zijn we voorstander van gezonde traktaties.

De Moolhoek neemt deel aan EU-schoolfruit, zodat de kinderen 20 weken per schooljaar 3 dagen per week (dinsdag t/m donderdag) een stuk fruit of groente aangeboden krijgen. De keuze is aan u zelf om naast deze gruithap ook een eigen pauzehap mee te geven. De overige weken zorgt de school vanuit eigen budget voor 2 dagen fruit en/of groente.