Groep 1/2a

Een dag in groep 1/2

 

Elke dag beginnen we, na het inloopkwartier, om half 9 in de kring. De kinderen
die naast de juf zitten, de hulpjes, vertellen de dagritmekaartjes zodat alle
kinderen weten wat we die dag gaan doen. Daarna volgt het weerbord met dag,
datum en het weer voor de dag. Hierna volgt de kringactiviteit; bijv. een
prentenboek aanbieden, een versje leren, liedjes zingen, CLS (Coöperatieve Leer
Strategieën) activiteiten zoals mix en ruil, stijgen en dalen. Dit zijn activiteiten
waarbij de kinderen veel in beweging zijn en tevens met taal bezig zijn. De lessen
van meester Sander, ook met veel bewegen en Kwink (sociale- en emotionele
ontwikkeling) komen elke week aan bod. Buiten spelen vinden we
heerlijk...lekker samen spelen en bewegen, dit doen we twee keer per dag. Op
donderdag is er altijd gym; de gymles wordt gegeven door meester Ivo; dat
vinden de kinderen echt heel leuk! Meester Ivo biedt de kinderen elke week weer
nieuwe uitdagingen. Elke dag hebben we 2x per dag een werkles. De werkjes
worden op niveau van de kinderen aangeboden. De kinderen zijn daardoor actief
en betrokken aan het werk. We werken in thema's die aansluiten op de
belevingswereld van onze kinderen.  
Aan het eind van de dag sluiten we af in de kring en praten we over wat allemaal
goed gegaan is die dag zodat met een goed, positief gevoel weer naar huis toe
gaan.
Op maandag en dinsdag werkt juf Maja in onze groep, woensdag, donderdag en
vrijdag juf Joke.

 

Leuk aan onze groep is:

 

We zijn een enthousiaste groep met fijne kinderen. We kunnen elkaar heel goed
helpen en we zorgen goed voor elkaar.