Groep 1/2a

Een dag in groep 1/2a

 

Elke dag beginnen we in de kring(om 11.15 is er een tweede kringtijd). De kinderen die naast de juf zitten vertellen de dagritmekaartjes zodat alle kinderen weten wat we die dag gaan doen. Daarna volgt het weerbord met dag, datum en het weer voor de dag. Hierna volgt een kringactiviteit; bijv. een prentenboek aanbieden, een versje leren, liedjes zingen, CLS(CoöperatieveLeerStrategieën) activiteiten zoals mix en ruil, stijgen en dalen. Dit zijn activiteiten waarbij de kinderen veel in beweging zijn en tevens met taal bezig zijn. Ook Fit en Vaardig(taal en rekenactiviteiten) en Kwink(sociale- en emotionele ontwikkeling) komen elke week aan bod. Buiten spelen vinden we heerlijk...lekker samen spelen en bewegen. Op vrijdag is er altijd gym, de gymles wordt gegeven door meester Ivo; dat vinden de kinderen echt heel leuk! Ook hebben we 2x per dag een werkles. De werkjes worden op niveau van de kinderen aangeboden. De kinderen zijn actief en betrokken aan het werk. We werken in thema's die aansluiten op de belevingswereld van onze kinderen.  
Aan het eind van de dag sluiten we af in de kring en praten we over wat allemaal goed gegaan is die dag zodat we vrolijk en met een fijn gevoel weer naar huis toe gaan. Op woensdag werkt juf Maja in onze groep, de andere dagen juf Joke.

Leuk aan onze groep is,

dat het een fijne groep is, want we kunnen elkaar heel goed helpen en hebben samen veel plezier. We houden van muziek, liedjes en dansen!