Bewegend leren en buiten lessen

Plezier in leren door actief te bewegen!

Kinderen zijn positief betrokken bij bewegen en sport. Actief bewegen heeft een positief effect op de gezondheid en vitaliteit van de kinderen en daardoor ook op hun leerprestaties. Middels bewegend leren, zowel binnen als buiten, willen we op de Moolhoek de betrokkenheid, concentratie, samenwerking en het leerplezier van de kinderen bevorderen.  We geven actief onderwijs door bewegend leren en buitenlessen structureel een plaats binnen ons onderwijs te geven.

 

Coöperatief leren

Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking waarbij kinderen op gelijkwaardige basis in heterogene tweetallen of groepjes samenwerken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.

Coöperatief leren gaat uit van van vier basisprincipes:

  • Gelijke deelname
  • Individuele aanspreekbaarheid
  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid
  • Simultane interactie

Betekenisvol leren

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. Hiervoor werken we voor de zaakvakken, creatieve vakken en digitale geletterdheid met ateliers. We werken groeps-overstijgend en thematisch. Het onderzoekend leren en het samenwerkend leren zijn werkvormen om de kinderen uit te dagen vanuit hun leergierigheid, nieuwsgierigheid en betrokkenheid.

Formatief handelen

Op de Moolhoek vinden we het belangrijk dat kinderen grip hebben op en regie hebben over hun eigen leerproces. Kinderen weten wat ze al kunnen, wat ze nog moeten leren en hoe ze dat het beste kunnen doen. Het werken met doelen, succescriteria om het doel te behalen en feedback op hun leerproces is hierbij belangrijk.

 

Gezonde lunch en traktaties

Op de Moolhoek stimuleren wij gezond eten en drinken, het is fijn als de kinderen een gezonde pauzehap meekrijgen.

Tussen de middag lunchen de kinderen met de juf of meester in de eigen klas. Ook hier stimuleren wij een gezonde broodtrommel. Daarnaast vragen wij om het eten en drinken in een broodtrommel en beker mee te geven. Hiermee dragen we een steentje bij aan het verminderen van afval.

Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals een verjaardag, mogen de kinderen (in overleg met de groepsleerkracht) trakteren in de eigen klas. Op school zijn we voorstander van gezonde traktaties.