Groep 1/2b

Een dag in groep 1/2b

 

We beginnen de dag in de kring. Eerst bekijken we de kalender en de dagritmekaarten zodat we weten welke dag het is en hoe de dag verder verloopt. Elke dag doen we twee kringactiviteiten. Denk aan een prentenboek aanbieden, een actieve taal- of rekenles met fit en vaardig, een sociaal-emotionele les, muziek of wereldoriëntatie.

Verder staan ook het spelen en werken en het buitenspelen op het rooster. De kinderen krijgen activiteiten aangeboden die aansluiten bij hun ontwikkeling. Ook zijn ze zo opgebouwd en georganiseerd dat alle kinderen actief zijn en zijn het vooral interactieve activiteiten waarbij kinderen met elkaar communiceren. We werken volgens thema’s die dichtbij de belevingswereld van de kinderen staan. 

Elke vrijdag krijgen we gymles van onze vakleerkracht meester Ivo. Tijdens die lessen besteden we extra aandacht aan de motorische ontwikkeling en het motorisch vaardig zijn. De kinderen genieten hier enorm van.

Op maandag, dinsdag en woensdag mag juf José genieten van groep 1/2b en op donderdag en vrijdag juf Joyce.

 

Leuk aan onze groep is,

dat de kinderen erg enthousiast zijn, houden van bewegend leren en van zingen en dansen houden!