Groep 3/4

Groep 3/4 is een leuke enthousiaste groep die intensief samenwerken met de combigroep 4/5. 

Bij binnenkomst krijgen de leerlingen van groep 3 een vliegenmepper om de al eerder aangeboden letters aan te ‘meppen’ op de kast. Ook is er even tijd voor een praatje onderling. Om 8.30u starten we met het benoemen van de dag/datum en het bespreken van de dag. Er worden letters geflitst en door groep 4 wordt er lekker gelezen in hun eigen gekozen bibliotheek boek.  

 

Gedurende de gehele week wordt er in de ochtenden -tijdens de instructie van de kernvakken- gewerkt in 3 lokalen.
De kinderen van groep 4 wisselen van lokaal, zij gaan om 8.45 uur naar het lokaal van groep 4/5 en krijgen daar samen met de andere kinderen van groep 4 gezamenlijk rekenen, spelling, taal en lezen. Groep 3 blijft in het lokaal van groep 3/4 en krijgt daar alle lessen. Groep 5 gaat naar de extra lesruimte met de leerkracht. 

De groepen houden de ochtend(fruit)pauze dan ook in het lokaal waar ze dat moment zitten. 

 

Bij de lunchpauze gaan de groepen weer terug naar hun eigen (stam)lokaal. 

 

In de middagen wordt gewerkt met reken-en leescircuits. De activiteiten zijn zo gekozen dat ze aansluiten bij de leerstof van die week en de leerbehoeften van het individuele kind. Ook is er tijd voor  verkeer, wereldoriëntatie, tekenen, handvaardigheid of muzikale vorming. Tijdens de Kwink- lessen besteden we aandacht aan hoe we als groep met elkaar willen omgaan. De dag sluiten we vaak af met een door de kinderen zelf gekozen activiteit, bijv. een spelletje of even dansen. 

 

Tussen de lessen door is er tijd om even te bewegen. Met een energizer uit de nieuwe Beweegpot of tijdens onze buitenlessen die ongeveer 3 keer per week worden gegeven is hier ook ruimte voor. Vaak is de buitenles een lesactiviteit waarbij het reeds geleerde uit de lees- of rekenles wordt herhaald en ingeoefend. Frisse lucht en beweging zijn goed voor de hersenen en zorgt ervoor dat we ons daarna in de klas geconcentreerd te werk gaan. 

 

Om de week gaan we naar de bibliotheek om boeken te ruilen. De kinderen kunnen dan zelf een boek uitkiezen. Ook wordt per thema van ‘Veilig leren lezen’ de thema kast aangepast. Kinderen zullen dan de mogelijkheid krijgen om iets binnen het thema mee te nemen.    

Leuk aan onze groep is:

 dat in onze klas iedereen graag samenwerkt. We helpen elkaar als dit nodig is. We hebben de startvergadering gehouden. Daarin hebben we afgesproken wat voor soort klas we willen zijn. Dat is een behulpzame, lieve, aardige en super groep! Ook hebben we afspraken gemaakt die ophangen in de klas.