Groep 6

Een dag in groep 6

 

 

We beginnen de dag altijd even met het doornemen van het programma voor die dag. Er is even tijd voor een praatje Daarna gaan we lezen. Soms lezen we woordrijtjes, de andere dag is dat uit een eigen gekozen boek of de tekst van nieuwsbegrip. Om kwart voor negen gaan we rekenen.

We starten met een gezamenlijke instructie. Daarna gaan de meeste kinderen zelfstandig aan de slag en anderen doen nog even mee met een extra instructie. 

In groep 6 werken de kinderen in heterogene teams, dat wil zeggen dat er bijv. niet vier hele sterke rekenaars bij elkaar zitten of juist vier minder sterke. Zo kunnen we elkaar goed helpen als dat nodig is. Kom je er samen niet uit, dan komt de meester langs om je te helpen. 

Op maandag en woensdag wordt er nieuwe lesstof aangeboden. Op dinsdag en donderdag wordt die stof herhaald. Daarnaast bestaat een gedeelte van de rekenles altijd uit herhaling van lesstof uit het vorige lesblok. Dat noemen we de conditietraining. We sluiten de les vaak af met hoofdrekenen op de computer.

Na de rekenles doen we spelling. De kinderen krijgen op maandag een nieuw woordpakket aangeboden. Op dinsdag maken we invuloefeningen in een werkschrift en op woensdag oefenen we die woorden in een buitenles.Ook krijgen de kinderen het woordpakket op als huiswerk. Iedere donderdag doen we dan dictee.  

Tijdens het eten en drinken en wordt er voorgelezen. Dan is het tijd voor frisse lucht en gaan we even naar buiten om te spelen.

Na de pauze is het tijd voor lezen en taal. De ene week staat het leren van nieuwe woorden en betekenissen centraal, de andere week grammatica. Ook bij deze vakken wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de computer.

Dan gaan we eerst weer naar buiten en daarna lunchen we.

In de middag is er tijd voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer, tekenen, crea of muziek. Op woensdag en vrijdag hebben we gym.

 

Kinderen die hun best doen, hard werken en goed luisteren verdienen een beloning. Daarom sluiten we de dag altijd af met een door de kinderen zelf gekozen activiteit, bijv. een spelletje of even dansen. Komen we daar niet aan toe, dan stellen we de beloning uit en plakken we een sticker. Bij 100 stickers houden we een feestje in de klas.

 

 

Leuk aan onze groep is:

 

Bijzonder of leuk aan onze groep is dat we niet één, maar twee meesters hebben. Op woensdag staat meester Ivo voor de klas. De andere dagen is meester Jacco er. Op maandag en dinsdag is Juf Isa ook in de klas. Zij loopt stage en zit in het derde jaar van de opleiding kind-professional van het ROC. Daarnaast is onderwijsassistente Kimberleigh ook enkele keren per week in de groep om te ondersteunen bij taal en lezen.