Groep 6

Een dag in groep 6

 

In groep 6 zitten 25 kinderen. Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Janet voor de groep. Op woensdag en donderdag meester Ivo. 

Vanaf 08.15u kunnen de kinderen binnenkomen, daar worden ze begroet door de leerkracht.

Wanneer de leerlingen in de klas zijn kunnen ze op het digibord zien wat er die dag op het programma staat. 

We beginnen iedere dag met lezen, behalve op maandag, dan delen we onze weekendverhalen. Daarna starten alle groepen met rekenen. Na de eerste pauze hebben we spelling. We gebruiken de methode Staal met leuke, duidelijke filmpjes om de spellingcategorieën te ondersteunen. 

Dan volgt de tweede pauze. Nadat we op één van de pleinen rondom school hebben gespeeld kijken we het jeugdjournaal of wordt er voorgelezen, terwijl de lunch 

genuttigd wordt. 

De middag verschilt van dag tot dag. Van wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur), verkeer, studievaardigheden tot tekenen en knutselen.

Op woensdag en vrijdag hebben we gymles. 

In groep 6 krijgen de kinderen aan het begin van het schooljaar voor het eerst een agenda. Hierin schrijven ze hun huiswerk op. Het huiswerk kan bestaan uit een werkblad voor spelling, taal of rekenen. Ook kan een boekbespreking, spreekbeurt of werkstuk als huiswerk opgegeven worden. 

 

Leuk aan onze groep is:

We hebben tijdens de klassenvergaderingen met elkaar afgesproken dat we een gezellige, vriendelijke groep willen zijn, waarin we elkaar helpen. Iedere dag evalueren we hoe het gegaan is en of er nog verbeterpunten zijn. We zijn super begonnen en gaan er met elkaar een topjaar van maken!