Groep 6

Een dag in groep 6

 

Een dag in groep 6 begint door een begroeting bij de deur door juf Corinne of meester Ivo. De kinderen druppelen vanaf 8:15 langzaam binnen een gaan gezellig kletsen of al aan het werk. Bij ons in de groep staat het rooster altijd op het bord. ‘s Ochtends kunnen de kinderen al zien wat ze die dag gaan doen en aan welke doelen we gaan werken.

Ook werken wij met de weektaak, deze kun je op het bord zien staan. Het is de bedoeling dat de kinderen  hier de hele week aan werken als ze klaar zijn met de lesstof. 

De ochtend starten wij altijd met lezen, dit doen we door heel de midden- en bovenbouw zo. Daarna gaan we rekenen, ook dat is op de bovenverdieping bij alle groepen zo, de kinderen zijn nog fris en kunnen zich dan goed concentreren op de sommen.  Na rekenen is spelling aan de beurt, daarna begint de ochtendpauze. We eten onze pauzehap en er wordt gezellig voorgelezen uit een boek wat samen gekozen is. In de pauze spelen we buiten op het ‘bovenbouw-plein’ of het ‘kasteel-plein’, dit wisselen we elke dag af. Naast het voetballen wordt er  gespeeld op de toestellen of lekker gespeeld. 

Als we weer binnen komen staat er taal en technisch lezen op het programma. De middag verschilt van dag tot dag. Van lezen met begrip, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur), verkeer, studievaardigheden tot tekenen en knutselen. Ook werken we een aan hechte groep met een fijne sfeer. Dit doen we door middel van ‘Kwink’. Een methode voor sociaal-emotionele leren. Aan het einde van de dag bespreken we de dag en bekijken we of we kunnen afsluiten met een leuke activiteit.

  

In de klas hebben wij een takenlijst. Op deze lijst staan de taken die de leerlingen die week kunnen doen. Dit zijn taken zoals: oud papier legen, kasten netjes maken enz. 

Elke week hebben de kinderen een andere taak.

Elke week krijgen de kinderen huiswerk mee. Op maandag wordt dit huiswerk besproken en wordt er nieuw huiswerk meegegeven. Dit kan van spelling/ taal of rekenen zijn.

Wanneer ze een toets hebben dan krijgen ze een blad mee dat ze kunnen leren thuis. Het huiswerk wordt in de agenda geschreven en staat ook op het bord in de klas. Als we naar huis gaan dan staat meester Ivo of juf Corinne weer bij de deur om tegen iedereen gedag te zeggen.

 

Leuk aan onze groep is,

 

dat in de groep iedereen fijn samen werkt. We helpen elkaar wanneer dit nodig is. 

Ook houden wij klassenvergaderingen om te bespreken hoe het in de groep gaat. In de eerste week hebben we samen met de kinderen afspraken gemaakt hoe we fijn kunnen werken in de groep. We hebben onze handtekening gezet om te laten zien dat iedereen het er mee eens is.