Groep 7

Een dag in groep 7

 

In groep 7 zitten 19 kinderen. Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Dinette voor de groep. Op woensdag en donderdag meester Jorn.

Vanaf half december is juf Saskia terug van haar verlof. Dan ziet de week er als volgt uit: maandag, dinsdag en woensdag juf Dinette en donderdag en vrijdag juf Saskia. 

Vanaf 08.15u kunnen de kinderen binnenkomen, daar worden ze begroet door de leerkracht.

Wanneer de leerlingen in de klas zijn kunnen ze op het planbord zien wat er die dag op het programma staat. 

We beginnen iedere dag met lezen. Daarna starten alle groepen met rekenen.

In onze groep hebben we daarna spelling. 

Dan is het tijd voor pauze. Tijdens het eten en drinken wordt er voorgelezen of naar het jeugdjournaal gekeken. Vervolgens gaan we naar buiten. We spelen op de verschillende pleinen rondom school.

Na de pauze staat er taal op het programma. Dit is alle ochtenden in de week hetzelfde. De reken-, spelling- en taallessen worden op verschillende manieren aangeboden: klassikaal, samenwerken en als buitenles. Verder proberen we zoveel mogelijk coöperatieve werkvormen in te zetten. 

De middag verschilt van dag tot dag. Van lezen met begrip, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur), verkeer, studievaardigheden tot tekenen en knutselen.

Op woensdag en vrijdag hebben we gymles. 

In groep 7 krijgen de kinderen aan het begin van het schooljaar een agenda. Hierin schrijven ze hun huiswerk op. Het huiswerk kan bestaan uit een werkblad voor spelling, taal of rekenen. Ook kan een boekbespreking, spreekbeurt of werkstuk als huiswerk opgegeven worden. 

 

Leuk aan onze groep is:

Dat we met elkaar hebben afgesproken dat we een gezellige, sportieve groep willen zijn, waarin we respect hebben voor elkaar en waar iedereen uniek mag zijn. Dit groepsdoel komt voort uit klassenvergaderingen die aan het begin van het schooljaar iedere dag worden gehouden. Gedurende het jaar komen de klassenvergaderingen regelmatig terug. Ook hebben we met elkaar afgesproken dat we er met z’n allen een super jaar van maken!