Groep 7

Een dag in groep 7

 

In groep 7 zitten 30 leerlingen. We beginnen we de dag altijd met bespreken wat we die dag gaan doen. Daarna gaan we altijd, behalve op maandag, lezen. We werken veel aan rekenen, taal en spelling, maar natuurlijk doen we ook andere dingen zoals: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek, drama, crea, etc. 

We werken bij rekenen met doelen en we gebruiken verschillende verwerkingsvormen om die doelen te behalen. Ook bij de andere vakken werken we niet alleen uit de boeken, maar leren we ook door middel van buitenlessen en coöperatieve werkvormen. 

Bij spelling staat elke week een woordpakket met één spellingsregel centraal. Taal is opgedeeld in woordenschat en woord- en zinsbouw. 

De zaakvakken kunnen aan het eind een standaardtoets hebben, maar ook een andere toets zoals: een presentatie, een muurkrant, een website, een lapbook, etc. 

Als er lekker gewerkt is, is er tijd voor een tussendoortje, dan doen we een energizer met de hele groep. Aan het eind van de dag hebben we ook een afsluiting met beloning. Die kan van alles zijn, zoals: levend memorie, museumpje, Just Dance, even buiten spelen, etc. 

 

Leuk aan onze groep is,

dat we een hele betrokken groep zijn. We hebben samen aan het begin van het jaar ook doelen opgesteld met de hele klas. Er kwamen vragen langs als: ‘Wat willen we voor groep zijn dit jaar?’, ‘Wat hebben we daarvoor nodig?’ en ‘Welke regels horen daarbij?’. Daaruit zijn klasregels gekomen om tot een leuke en gezellige groep te komen dit jaar. 

Wat ook erg leuk is aan onze groep is dat er elke dag een Mol in de klas is. Die heeft een diamant in zijn/haar laatje gevonden en moet de hele dag onopvallende complimentjes geven. De rest van de klas raadt aan het eind van de wie de Mol was. Er zijn elke dag steeds meer verdachten!