Groep 8

Een dag in groep 8

 

We starten elke dag met het bespreken van de dag. Wat gaan we doen vandaag? De weekdoelen van spelling, taal en rekenen staan op de deuren achterin de groepsruimte. Elke dag gaan we aan de slag middels verschillende samenwerkingsstrategieën. De focus in onze groep ligt op rekenen, spelling en taal. Ook besteden we dagelijks aandacht aan de samenwerking, werkhouding en luisterhouding. Eigenaarschap van de leerling is daarbij erg belangrijk. Iedere schooldag herinneren we elkaar aan de afspraken die we begin dit schooljaar hebben gemaakt. Onze juffen zijn juf Emma en juf Marjolein.

Leuk aan onze groep is,

Aan het begin van het schooljaar hebben we samen nagedacht over wat voor groep we willen zijn en welke afspraken we maken. We zijn een sportieve, creatieve, gezellige, grappige, behulpzame en eigenzinnige groep.

We hebben afgesproken dat we elkaar aanmoedigen, elkaar helpen en met respect met elkaar omgaan. We zijn lief voor elkaar en gaan met gepaste humor met elkaar om. We kijken en handelen met een “open mind”.