Groep 8

Een dag in groep 8

 

Bij binnenkomst wordt iedereen begroet door juf Iris. Om 8.30 uur kunnen we dan starten met stil lezen of technisch lezen. Om 8.45 uur gaan we verder met de kernvakken (rekenen, spelling, taal). De doelen van de kernvakken staan op de doelenmuur achterin de klas.

Na deze vakken werken we aan andere vakken, zoals begrijpend lezen, sociale vaardigheden, creatieve vakken, zaakvakken, etc. Minstens één keer in de week hebben we een buitenles. 
Naast alle vakken werken we natuurlijk ook altijd aan andere belangrijke vaardigheden, zoals werkhouding, zelfstandigheid, inzicht in je werk en inzicht in je eigen gedrag. 
In groep 8 krijgen de kinderen aan het begin van het schooljaar een agenda. Hierin schrijven ze hun huiswerk op. Het huiswerk kan bestaan uit werk voor spelling, taal of rekenen. Ook kan een boekbespreking, spreekbeurt of werkstuk als huiswerk opgegeven worden.

 

Leuk aan onze groep is:

We hebben een serieuze werkhouding, we zijn enthousiast en leergierig. Aan het begin van het schooljaar hebben we tijdens de klassenvergaderingen ook afgesproken dat we een sportieve, unieke, aardige, leuke, gezellige en ijverige groep 8 zijn. Daar blijven we natuurlijk het hele jaar aan werken.