Plusklas

De plusklas op De Moolhoek en ‘t Honk

Er zijn kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het onderwijsaanbod in de klas. Voor deze leerlingen hebben wij, naast het reguliere aanbod in de klas ook een plusklas.

Iedere woensdag komen kinderen van De Moolhoek en ‘t Honk onder begeleiding van juf Annemiek in groepjes bij elkaar en werken aan een opdracht uit o.a.de Pittige Plustorens, filosoferen, praten over een groeiende of vastzittende mindset, leren over denkstijlen, het maken van hogere orde denkopdrachten, werken aan een groot project of spelen pittige spelletjes met elkaar.

Leren leren is een belangrijk onderdeel in de plusklas. De kinderen in de plusklas zijn gewend dat ze minder moeite hoeven doen om de aangeboden stof eigen te maken. Wat gebeurt er als je nu ineens wel moeite voor iets moet doen?
Wat doe je als het je niet lukt? Wat doe je als je in de leerkuil zit en er graag uit wilt komen? We praten hier met elkaar over en leren dit toe te passen.
Ook leren kinderen doelen stellen; waar wil je in groeien, waar wil je sterker in worden en wat ga je allemaal doen om dit doel te behalen. 

Naast het samenkomen van de kinderen hebben alle kinderen ook een plusmap. In deze map zit werk waar de kinderen in hun eigen klas aan werken. Je bent uiteindelijk niet een uurtje in de week een plusklasleerling. De leerkrachten proberen het werk in de klas te compacten, de kinderen maken niet al het werk dat aangeboden wordt in de klas. Zij hebben niet alle instructies nodig, gaan vlotter door de leerstof heen en krijgen werk waarbij ze meer uitdaging mogen verwachten. Het blijft belangrijk dat alle kinderen blijven leren.