Kernwaarden

De kernwaarden van OBS de Moolhoek zijn:

 

Oog en hart voor kinderen

We werken aan de brede ontwikkeling van ieder kind; hoofd, hart en handen. Het vergroten van zelfkennis en het zelfvertrouwen is essentieel om tot een optimale ontwikkeling te kunnen komen. Een kind dat zich geborgen, veilig en geliefd voelt is in staat om iets voor de maatschappij te betekenen: door zelfvertrouwen kunnen kinderen betere relaties krijgen met anderen en zijn beter in staat om te leren en zich te ontwikkelen.

 

Onderzoekend en samen leren

Ieder kind is van nature nieuwsgierig naar zijn omgeving. De school stimuleert onderzoekend, creërend leren. Leren door te doen.

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten. We willen de verschillende kwaliteiten van de kinderen benutten door de kinderen te leren waar hun kansen liggen en ruimte te bieden om hun kwaliteiten te ontwikkelen. Hieraan werken we door het stimuleren van betrokkenheid en eigenaarschap van hun leer- en ontwikkelproces. We werken doelgericht en denken in kansen en in oplossingen.

Leren is een sociaal proces. OBS de Moolhoek wil samenwerking tussen kinderen bevorderen zodat kinderen met elkaar leren, van elkaar leren en leren om te gaan met verschillen. 

 

Bewegen en gezondheid

Als sportieve en gezonde school besteden we veel aandacht aan bewegend leren, buiten lessen, sportieve activiteiten en een gezonde levensstijl.

 

Open en transparant

OBS de Moolhoek acht een goede relatie met ouders zeer belangrijk. Wij staan naast elkaar om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. In deze samenwerking heeft eenieder vanuit zijn eigen rol en deskundigheid een wezenlijke bijdrage.

 

Positieve en veilige sfeer

Om tot leren te komen moeten kinderen zich veilig en geborgen voelen op school. In een positieve, veilige, warme omgeving waar je wordt gezien en gehoord, en waarin sprake is van wederzijds vertrouwen, kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Iedere leerling is uniek. Ieder kind mag op OBS de Moolhoek uniek zijn. Om gelijke kansen te krijgen, om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien hebben kinderen recht op ongelijke behandeling in ons onderwijs. Op OBS de Moolhoek waarderen we verschillen tussen kinderen.