Kwaliteit

Tweejaarlijks analyseren we als school de leerresultaten van onze leerlingen. Het meten en analyseren van de leerresultaten vinden wij belangrijk. Zo krijgen we de benodigde informatie om het leerproces en het leren van de leerlingen steeds weer verder te verbeteren.

 

Op www.onderwijsinspectie.nl vindt u meer informatie over de inspectie voor het onderwijs. Tevens kunt u inspectierapporten opvragen van basisscholen.

 

 

Ouder- en leerlingenquete

Op onze school vragen we de mening van onze leerlingen en ouders over het onderwijs en de organisatie van de school. Hieronder is het resultaat van onze meest recente onderzoeken te vinden.