Missie en visie

Missie

De Moolhoek is dé openbare school voor Kapelle, we bieden goed onderwijs voor iedereen en onderscheiden ons door beweging en sportieve activiteiten. Ons team werkt samen, met hart en ziel, aan geborgenheid en een veilig gevoel voor de kinderen: “je
wordt gezien en gehoord”.

 

Visie

Zichtbaar, doelbewust eigenaarschap bij leerlingen staat centraal in onze visie op onderwijs. Kinderen zijn betrokken en gemotiveerd en zelfbewust als het gaat om leren en ontwikkelen. We werken met leerlijnen, zodat kinderen een doorlopende groei kunnen doormaken.

De 21st century skills zijn integraal onderdeel van ons onderwijs:

* Jezelf kennen en beheersen, het begrijpen van anderen en samenwerken;

* het analyseren en gebruik maken van informatie;

* het creatief omgaan met complexe problemen;

* inzicht in eigen onbewust gedrag en dat van anderen die van invloed zijn en vorm geven       aan acties en reacties (mentale modellen).      

Vanuit wetenschappelijke inzichten bieden we goed onderwijs voor alle kinderen waarbij een stevig basis van taal, spelling, lezen en rekenen vanzelfsprekend is.


De kinderen ondersteunen en begeleiden wij bij het ontdekken van hun eigen manier van leren vanuit onze pedagogische visie. Ze mogen zichzelf zijn in een veilige omgeving waar ze samen en alleen, onderzoekend en presterend zichzelf leren kennen en ontwikkelen. We dragen zo bij aan zelfstandige, betrokken en sociale volwassenen.