Aanmelden

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden bij de Moolhoek dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden. U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de directie van de school.
Maakt uw zoon/dochter deel uit van een samengesteld gezin dan kunt u het formulieren extra verzorgers invullen, zodat wij ook deze gegevens op kunnen nemen in ons leerlingvolgsysteem.