Kennismaken

Op de dag dat uw kind 5 jaar wordt, is het in Nederland leerplichtig. We zijn het echter zo gewend dat kinderen vanaf hun vierde verjaardag naar school gaan. Uiteraard gaan er aan deze eerste schooldag een aantal zaken vooraf.

 

In het tweede of derde levensjaar van uw kind kunt u contact opnemen met de directie van onze school. Tijdens een kennismakingsgesprek laten wij u tijdens het gesprek kennis maken met het onderwijs op de Moolhoek en krijgt u een rondleiding door de school.
Op deze manier krijgt u een beeld bij onze school. Na afloop van het gesprek krijgt u het inschrijfformulier mee.   Wanneer u dit formulier heeft ingevuld en ingeleverd, is uw zoon/dochter aangemeld op onze school.

Zes weken voordat uw zoon/dochter vier jaar wordt, neemt de leerkracht contact op om een aantal gewenningsbezoeken af te spreken, zodat uw zoon/dochter alvast kan wennen aan het naar school gaan, de klas en de leerkracht