Schooltijden

Schooltijden 
Op de Moolhoek werken we met het vijf-gelijke-dagen-model.
De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Vanaf 8.15 gaan de deuren voor de kinderen open. Kinderen gaan vanaf groep 3 zelfstandig naar de klas, zodat de leerkracht alle tijd en ruimte heeft om de kinderen persoonlijk te begroeten en te luisteren naar hun verhalen. Natuurlijk zijn er gedurende het schooljaar ook weken dat u van harte welkom bent om uw kind naar de klas te brengen, want ook deze momenten zijn voor zowel het kind als u belangrijk. We vinden effectieve inzet van lestijd van belang, zodat om 8.30 de lessen kunnen beginnen. Wilt u als ouder iets bespreken met de leerkracht, dan kunt ten alle tijden een afspraak maken met de leerkracht


Pauzes
De kinderen hebben in de ochtend een pauzemoment. Ze drinken en eten hun pauzehap in de klas en gaan daarna met de leerkracht naar buiten.
Tijdens de middagpauze wordt er eerst buiten gespeeld en daarna eten de kinderen samen met de leerkracht in de klas.