Voor ouders


De betrokkenheid van u als ouder bij de school en bij het leren en ontwikkelen van uw kind is voor ons als school erg belangrijk. Wanneer we als school en en u als ouder gezamenlijk optrekken en samenwerken, komt dit ten goede aan het kind. We streven dan ook naar een voortdurende samenwerking waarin we samen komen tot nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van uw kind.  Om tot een goede samenwerking te komen, is het belangrijk dat leerkrachten en ouders elkaar regelmatig contact hebben.