Armoede

Armoede

De toename van lasten in de huidige maatschappij neemt toe en veroorzaakt dat steeds meer mensen in financiële problemen komen. Dat kan zorgen voor stress, spanningen en onzekerheid.

Daarnaast is het ook een onderwerp dat men niet makkelijk deelt met anderen. Wanneer u in zo’n situatie zit en hier toch graag met iemand over wilt praten en/of advies nodig heeft dan kunt u altijd terecht bij één van onze vertrouwenspersonen op school. De vertrouwenspersonen Mireille Rentmeester en Marjolein Everse zijn niet alleen vertrouwenspersoon voor de kinderen, maar ook voor u als ouders. Hetgeen dat u met de vertrouwenspersoon deelt blijft bij de vertrouwenspersoon. Indien wenselijk kan de vertrouwenspersoon vragen of het gedeeld mag worden met directie.

Mireille Rentmeester: m.rentmeester AT alberoscholen DOT nl

Marjolein Everse: m.everse AT alberoscholen DOT nl

 Ook kunt u met zorgen  terecht bij  Merel Dekker die werkzaam is als orthopedagoog bij Mentaal Beter-Jong en vanaf december om de week op maandagochtend vier uur binnen de school aanwezig zal zijn. 

 In de klankbordgroep hebben we ook alle instanties geïnventariseerd waar u mogelijk bij terecht kan voor vragen en  financiële of materiële hulp. Hiervan is een lijst gemaakt die op de website van de school wordt gezet en ook in deze link te bekijken is.