Communicatie

Een goede open communicatie met ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. 

 

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. De mate waarin ouders hun kind ondersteunen en stimuleren in de ontwikkeling door een goede interactie is van wezenlijk belang om tot goede leerresultaten te komen. Hiervoor is een goede samenwerking en afstemming tussen leerkracht, ouder en kind essentieel. Open en eerlijk zijn in het contact, wederzijds respect en betrokkenheid zijn hierbij leidend.

Het protocol communicatie vindt u tevens onder het kopje beleidsplannen en protocollen.