Huiswerk

Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgen leerlingen huiswerk mee. De reden hiervoor is om een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs te bieden, zoals het leren plannen. 

Het huiswerk kan bestaan uit werkstukken, verslagen, presentaties, extra oefening voor cognitieve vakken, etc. Het huiswerk wordt gedoseerd gegeven en opgebouwd per leerljaar.