Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Er kan een situatie ontstaan die aanleiding geeft tot een klacht. Als u over een besluit of een gebeurtenis niet tevreden bent, kunt u dit het beste eerst bespreken met de direct betrokken leerkracht. Daarna komen de directeur of het bestuur in beeld. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan verwijzen we u naar de klachtenregeling. De klachtenregeling kunt u hier vinden.

 

De klager heeft dan de volgende mogelijkheden:

• Hij/zij kan zich richten tot de directeur van de school.

• Hij/zij kan zich richten tot de voorzitter van het College van Bestuur van Alberoscholengroep 

voorzitter College van Bestuur:

Dhr. A. Vis  

a.vis@alberoscholen.nl

0113 561777

 

• Hij/zij kan zich richten tot de contactpersoon (interne vertrouwenspersoon), welke aan iedere school verbonden is.

Vertrouwenspersoon school:

juf Mireille Rentmeester (tevens intern begeleider): m.rentmeester@alberoscholen.nl

juf Marjolein Everse (tevens leerkracht groep 8): m.everse@alberoscholen.nl

0113-342196

 

• Hij/zij kan zich richten tot de contactpersoon (externe vertrouwenspersoon), welke aan iedere school verbonden is. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige. Deze is niet aan de school verbonden. U kunt de externe vertrouwenspersoon te allen tijde raadplegen en vragen om advies. Daarnaast begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de klachtenprocedure van uw klacht. Ook kan deze externe vertrouwenspersoon bemiddelen tussen u en de andere partij/de school.  

Externe vertrouwenspersoon Albero:

Elke de Beyer
Bergen op Zoom
telnr: 06-52889686

De interne klachtenregeling staat voor iedere belanghebbende ter inzage op de website van Alberoscholengroep of van de afzonderlijke scholen. Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan overgegaan worden tot het indienen van een officiële klacht bij de de landelijke klachtencommissie.

de Stichting Onderwijsgeschillen, bereikbaar onder adres:
Stichting Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht, postadres Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590.  
E-mailadres: info@onderwijsgeschillen.nl. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl.

De Stichting Onderwijsgeschillen bundelt de diverse geschillencommissies die op grond van de wet en/of de cao's verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.

Een klacht kan dus rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de Stichting Onderwijsgeschillen worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. De klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, welke valt onder de Stichting Onderwijsgeschillen, kunt u downloaden via deze link: Reglement Landelijke Klachtencommissie Onderwijs