Ouderbijdrage, schoolreis/schoolkamp

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de activiteitencommissie. Om de kosten van alle geplande activiteiten te dekken, komen we op een bedrag van € 16,50 per leerling per schooljaar. Voor leerlingen die in de loop van het schooljaar op school komen, geldt een andere betalingsregeling. 

De bijdrage is geen verplichting, maar een vrijwillige bijdrage. Kinderen worden nooit buitengesloten van een activiteit wanneer de vrijwillige ouderbijdrage of schoolreis/schoolkamp geld niet is betaald. 

Vrijwillige ouderbijdrage:
Periode: 1 augustus – 1 juli €16,50
Periode: 1 januari – 1 juli € 9,00 

 

OBS De Moolhoek werkt met Schoolkassa Parnassys. Middels schoolkassa (Mollie) kunt u gemakkelijk via IDEAL of automatische incasso uw ouderbijdrage, zwemgeld, schoolreis en/of schoolkamp betalen.

Als ouder ontvangt u een betaalverzoek met een uniek kenmerk. In uw eigen vertrouwde bankomgeving kunt u inloggen om het bedrag over te maken. Er is tevens de mogelijkheid om in termijnen te betalen. De betaalverzoeken ontvangt u via uw Parro app.

 

Schoolzwemmen

Voor het schoolzwemmen (groep 4 en 5) wordt door de gemeente Kapelle per schooljaar een financiële bijdrage gevraagd. Voor het komende schooljaar wordt gerekend voor een natte gymles € 60,- en €100,- voor een zwemles met het behalen van diploma. De factuur wordt middels Schoolkassa naar u gestuurd. School verzamelt de gelden en draagt die af aan de gemeente Kapelle.
Schoolreis
Kosten schoolreis groep 1/2: €20,00
Kosten schoolreis groep 3 t/m 7 €35,00.
Schoolkamp
Kosten schoolkamp €70,00.