Ouderbijdrage, schoolreis/schoolkamp

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de activiteitencommissie. Om de kosten van alle geplande activiteiten te dekken, komen we op een bedrag van € 16,50 per leerling per schooljaar. Voor leerlingen die in de loop van het schooljaar op school komen, geldt een andere betalingsregeling. 

Vrijwillige ouderbijdrage:
Periode: 1 augustus – 1 juli €16,50
Periode: 1 januari – 1 juli € 9,00 

 

OBS De Moolhoek werkt met Schoolkassa Parnassys. Middels schoolkassa (Mollie) kunt u gemakkelijk via IDEAL of automatische incasso uw ouderbijdrage, zwemgeld, schoolreis en/of schoolkamp betalen.

Als ouder ontvangt u een betaalverzoek met een uniek kenmerk. In uw eigen vertrouwde bankomgeving kunt u inloggen om het bedrag over te maken. Er is tevens de mogelijkheid om in termijnen te betalen. De betaalverzoeken ontvangt u via uw Parro app.

 

Schoolzwemmen

Voor het schoolzwemmen (groep 4 en 5) wordt door de gemeente Kapelle per schooljaar een financiële bijdrage gevraagd. Voor het komende schooljaar wordt gerekend voor een natte gymles € 60,- en €100,- voor een zwemles met het behalen van diploma. De factuur wordt middels Schoolkassa naar u gestuurd. School verzamelt de gelden en draagt die af aan de gemeente Kapelle.
Schoolreis
Kosten schoolreis groep 1/2: €20,00
Kosten schoolreis groep 3 t/m 7 €35,00.
Schoolkamp
Kosten schoolkamp €70,00.