Ouderparticipatie

De betrokkenheid van u als ouder bij de school en bij het leren en ontwikkelen van uw kind is voor ons als school erg belangrijk. Wanneer we als school en en u als ouder gezamenlijk optrekken en samenwerken, komt dit ten goede aan het kind. We streven dan ook naar een voortdurende samenwerking waarin we samen komen tot nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van uw kind.  Om tot een goede samenwerking te komen, is het belangrijk dat leerkrachten en ouders elkaar regelmatig contact hebben.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een enthousiiaste groep ouders die het team ondersteunen bij het organiseren van de vele activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdag, Koningsdag en het eindfeest.
Bent u geinteresseerd of wilt u inlichtingen: acmoolhoek@gmail.com

 

Dit schooljaar bestaat de AC uit:

  • Cindy Feijtel (voorzitter)

  • Wendy Wijnstra (penningmeester)

  • Barbara Schouwenaar

  • Anneloes Aben

  • Yvonne van Pelt

  • Kim Ros

  • Sabine van Overloop

  • Marian van Overbeeke

  • Joke Bokelaar (leerkracht)

 

Klankbordgroep

Waarvoor is de klankbordgroep
De klankborg bestaat uit enthousiaste ouders die graag mee willen denken en praten over verschillende onderwerlpen ten aanzien van het onderwijs op de Moolhoek. Ongeveer 4x per jaar komt de klankbordgroep bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwerpen die vanuit de school ingebracht worden of onderwerpen die vanuit ouders worden ingebracht. 

 

Natuurouders

Wat doen de natuurouders?
Als  enthousiaste natuurouder groep  binnen de Moolhoek organiseren we elk jaar een natuuractiviteit voor elke klas. Als natuurouder hoef je niet perse veel kennis van de natuur te hebben. Affiniteit met alles wat om ons heen  gebeurt en groeit en bloeit is wel wenselijk. Op dit moment zijn we met 14 natuurouders met elk  hun eigen  voorkeur en kennis: de een weet  veel van paddenstoelen, een ander van roofvogels, weer een ander houdt van organiseren en notuleren. “Het wiel” hoeft niet iedere keer opnieuw uitgevonden te worden, we hebben in sommige groepen steeds terugkerende onderwerpen. Het zoute water oftewel de Oosterschelde komt elk jaar in groep 7 aan bod en in groep 8 de waterzuivering of de Covra. Omdat we met een fijne grote groep zijn proberen we voor ieder de werkdruk zo laag mogelijk te houden, je hoeft niet met iedere activiteit mee te doen. Je pakt gewoon de activiteit(en) die je aanspreken.  We vergaderen tweemaal per jaar om het programma op te zetten en doen verder veel per mail. De voorbereiding van de activiteit gebeurt in kleine groepjes. We lenen veel leskisten van het MEC(Milieu Educatief Centrum ) in Goes. Deze leskisten bevatten kant en klaar lesmateriaal, wat ook ons werk een stuk makkelijker maakt. Ook zijn daar desgewenst elk jaar gratis bijzonder leerzame cursussen te volgen over allerhande "natuurlijke" onderwerpen.


Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de natuurouders?: Juf Joke Bokelaar is het aanspreekpunt. Ook u bent van harte welkom om in de groep van uw kind een keer mee te helpen bij een natuurouder activiteit. U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen via j.bokelaar@alberoscholen.nl.