Schooltijden, schoolvakanties en studiedagen

Schooltijden

De Moolhoek werkt met het continurooster.

De lestijden zijn van maandag t/m vridag van 08.30 uur - 14.00 uur.

Inloop van de leerlingen vanaf 08.15 uur.

Schoolvakanties, feestdagen en studiedagen schooljaar 2022-2023

Adviesdata vakanties 2022/2023 opgesteld door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) is door bestuur Albero overgenomen en is ook voorgelegd aan de MR Moolhoek. Deze is zonder wijzigingen vastgesteld.

 

  • Vakanties en feestdagen:

Herfstvakantie: 24/10/22 t/m 28/10/22 

Kerstvakantie 26/12/22 t/m 06/01/23 

Voorjaarsvakantie: 20/02/23 t/m 24/02/23 

Goede Vrijdag: 07/04/23 t/m  07/04/23  

2e Paasdag: 10/04/23 t/m  10/04/23 

Meivakantie: 24/04/23 t/m 05/05/23 

Hemelvaart: 18/05/23 t/m 19/05/23

Pinksteren: 29/05/23 

Zomervakantie: 17/07/23 t/m 25/08/23 

 

  • Studie(mid)dagen:

18/10/22; middag (vanaf 12 uur) 

23/11/22; hele dag

09/02/23; hele dag

06/03/23; hele dag

11/04/23; (Alberostudiedag), hele dag

21/06/23; hele dag

 

  • Overige dagen

Groepen 1/m 8: middag voor de kerstvakantie 23/12/22

Groepen 1 t/m 7: middag voor de zomervakantie: 14/07/23

Groep 8: dag voor de zomervakantie: 14/07/23