Schooltijden, schoolvakanties en studiedagen

Schooltijden

De Moolhoek werkt met het continurooster.

De lestijden zijn van maandag t/m vridag van 08.30 uur - 14.00 uur.

Inloop van de leerlingen vanaf 08.15 uur.

Schoolvakanties, feestdagen en studiedagen schooljaar 2021-2022

Adviesdata vakanties 2021/2022 opgesteld door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) is door bestuur Albero overgenomen en is ook voorgelegd aan de MR Moolhoek. Deze is zonder wijzigingen vastgesteld.

 

  • Vakanties:

Herfstvakantie: 23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie: 23 juli t/m 4 september 2022

  • Feestdagen:

Goede vrijdag: 15 april 2022
Tweede Paasdag: 18 april 2022
Hemelvaart: 26 mei t/m 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022

  • Studiedagen:

Maandag 11 oktober

Donderdg 25 november

Alberodag 10 janurari

Donderdagmiddag 14 april

Maandag 7 maart

Donderdag 30 juni