Gezond gedrag en gezondheid

Gezond eten, EU-schoolfruit, rookvrije school, hoofdluis, GGD

Lunch, pauzehap en traktaties

Alle kinderen krijgen ‘s morgens op school de gelegenheid een hapje en of een drankje te gebruiken. Het is beslist niet de bedoeling dat de kinderen snoep (zoals mars, chocola, lolly’s, priklimonade en grote koeken) meebrengen.
Tussen de middag lunchen de kinderen met de juf of meester in de eigen klas. We stimuleren een gezonde broodtrommel.
Graag eten en drinken in bekers en broodtrommels meegeven. Hiermee dragen we een steentje bij aan het verminderen van afval.

Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals een verjaardag, mogen de kinderen trakteren in de eigen klas. Op school zijn we voorstander van gezonde traktaties.

De Moolhoek neemt deel aan EU-schoolfruit, zodat de kinderen 20 weken per schooljaar 3 dagen per week (dinsdag t/m donderdag) een stuk fruit of groente aangeboden krijgen. De keuze is aan u zelf om naast deze gruithap ook een eigen pauzehap mee te geven. De overige weken zorgt de school vanuit eigen budget voor 2 dagen fruit en/of groente.

 

EU-Schoolfruit

De Moolhoek neemt al een aantal jaren deel aan EU-Schoolfruit . EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Als deelnemende basisschool ontvangen  we 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Uni.  

 

Rookvrije school

Albero heeft rookvrije scholen. Dit betekent dat roken in de schoolgebouwen en op het schoolplein niet is toegestaan. 

 

Op de scholen

Het is voor leerlingen verboden om te roken en om alcohol te nuttigen op school. In de schoolgebouwen en op de schoolpleinen is roken verboden. Voor volwassenen geldt dat roken verboden is in aanwezigheid van leerlingen. Wanneer men toch wil roken, zal dit op een plek dienen te gebeuren, waar leerlingen dit niet kunnen zien en die buiten de rookvrije ruimte valt.

 

Hoofdluis

Iedere school heeft er bij tijd en wijle last van: hoofdluis.                                                  

De hoofdluis is niet echt te voorkomen. Wel kunnen we een aantal maatregelen nemen ter bestrijding van deze luis óf om verdere verspreiding te voorkomen.

In ieder geval wordt steeds na een vakantie gecontroleerd door een aantal vrijwilligers en verder ook in geval er al op school hoofdluis is geconstateerd. Mocht er sprake zijn van hoofdluis bij jouw kind dan zal de school je hierover zo snel mogelijk informeren. Uiteraard zijn de vrijwilligers die de controles uitvoeren discreet. 

Controleert zelf je kind(eren) thuis ook alstublieft regelmatig op hoofdluis.  Mocht u constateren dat er hoofdluis is bij jouw zoon of dochter dan stellen we het erg op prijs als je de school even informeert zodat we kunnen proberen te voorkomen dat het zich verder verspreidt. 

 

Meer informatie over de huidige behandeladviezen van hoofdluis vindt u op de site van het RIVM

 

GGD

Onderzoek in groep 2 (5 jarigen)

In groep 2 nodigen wij je samen met je kind uit voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Vooraf ontvang je een vragenlijst met het verzoek deze digitaal in te vullen. Het doel van deze vragenlijst is om inzicht te krijgen in de gezondheid en ontwikkeling van je kind en je eventuele vragen aan ons. Tijdens het onderzoek kijken wij samen naar de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van je kind. Wij onderzoeken of je kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Ook komen in het gesprek onderwerpen aan de orde als: eten, spelen met vriendjes, school en hobby’s.

Onderzoek in groep 7 (10 jarigen)

In groep 7 nodigen wij je opnieuw, samen met je kind, uit voor een onderzoek. Ook hier vul je vooraf digitaal een vragenlijst in, maar dit keer samen met je kind. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Het onderzoek bestaat uit een gesprek met jou en je kind. In dit gesprek komen onderwerpen aan de orde als: vriendjes, pesten, hoe gaat het thuis en op school, social media, puberteit en hobby’s. Natuurlijk is er voldoende ruimte om in te gaan op je vragen. Ook wordt je kind gewogen en gemeten.

Bespreking met de leerkrachten

Het kan belangrijk zijn dat wij de leerkracht inlichten over de uitkomsten van een onderzoek. Dit gebeurt in overleg met jou. Het gaat dan over problemen die invloed kunnen hebben op het functioneren op school, bijvoorbeeld verminderd gehoor, achterstand in de motoriek of emotionele problemen.

Onderzoek op verzoek

Het is altijd mogelijk, dus ongeacht in welke klas je kind zit, om een extra afspraak te maken als er vragen of problemen zijn. Ouders, leerlingen, de school en de Jeugdgezondheidszorg kunnen een extra onderzoek aanvragen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen over het gehoor, zindelijkheid, de groei, opvoeding of de motorische ontwikkeling. Als ouder kun je een afspraak aanvragen via de school, maar je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Telefonisch spreekuur Jeugdgezondheidszorg

Je kunt dagelijks bellen met een jeugdverpleegkundige via telefoonnummer 0800-0096. Op werkdagen van 09.00 uur – 10.30 uur.